Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến.

I Timôthê 4:13

TRƯỜNG VÀ TÔN CHỈ

Đại Học Tương Lai (Future University) là một tổ chức giáo dục bất vụ lợi được thành lập tại Tiểu Bang Illinois Hoa Kỳ vào ngày 9, Tháng 3 Năm 2012 với Mã số là: 68407745. Đại Học Tương Lai kết hiệp với Chủng Viện Andersonville và Đại Học Leadership New York trong chương trình giảng dạy và cấp văn bằng tốt nghiệp. Mục đích là đào tạo những sinh viên với: KỸ NĂNG - NHÂN CÁCH - TRÍ THỨC cho thế giới ngày mai.

Từ một niềm đam mê của một số người, nhằm kiến tạo một thế hệ mới với kiến thức uyên bác, khả năng hòan mỹ, cùng với nhân cách trọn vẹn hầu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Và từ đó Đại Học Tương Lai (Future University) ra đời.

Giảng viên

Tin tức

Tiến sĩ Tâm Lý Les White đến với Thành Phố Hải Phòng

Lần này Tiến sĩ Les truyền đạt cho học viên nắm vững vai trò của một tư vấn viên khi trở thành tuyên úy tình nguyện để "SƠ CỨU TÂM LINH" cho người khác.

Xem tiếp

Lớp Tiến sĩ và Cao Học, khóa mùa xuân 03/2017.

Dr. Les White là Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học.

Xem tiếp

Kết thúc khóa học

Sinh viên nhận chứng nhận

Xem tiếp

Lớp Cao Học, khóa mùa xuân 2017.

Mục sư Trần Thái Sơn dạy môn Tà Giáo Học (khóa mùa xuân 2017)

Xem tiếp

Liên hệ