Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến.

I Timôthê 4:13

TRƯỜNG VÀ TÔN CHỈ

Đại Học Tương Lai (Future University) là một tổ chức giáo dục bất vụ lợi được thành lập tại Tiểu Bang Illinois Hoa Kỳ vào ngày 9, Tháng 3 Năm 2012 với Mã số là: 68407745. Đại Học Tương Lai kết hiệp với Chủng Viện Andersonville và Đại Học Leadership New York trong chương trình giảng dạy và cấp văn bằng tốt nghiệp. Mục đích là đào tạo những sinh viên với: KỸ NĂNG - NHÂN CÁCH - TRÍ THỨC cho thế giới ngày mai.

Từ một niềm đam mê của một số người, nhằm kiến tạo một thế hệ mới với kiến thức uyên bác, khả năng hòan mỹ, cùng với nhân cách trọn vẹn hầu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Và từ đó Đại Học Tương Lai (Future University) ra đời.

Giảng viên

Tin tức

Nhân ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Trường Đại Học Tương Lai(Future University), kính gửi lời Tri Ân đến quý Thầy quý Cô, những người đi khai nguồn sáng, là kỷ sư của tâm hồn cho mọi thế hệ.

Xem tiếp

Lớp Cao Học, khóa mùa đông tháng 11/ 2017.

Môn học Tiếng Hy-Lạp, Giáo viên Mục sư Y Hanh

Xem tiếp

Lớp Cao Học, khóa mùa đông tháng 11/ 2017.

Môn học Tiếng Hy-Lạp, Giáo viên Mục sư Y Hanh

Xem tiếp

Lớp Cao Học, khóa mùa đông, tháng 11/2017.

Môn học Ngợi Khen và Thờ Phượng, Giáo viên Dr. Nguyễn Xuân Phong

Xem tiếp

Liên hệ