Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến.

I Timôthê 4:13

TRƯỜNG VÀ TÔN CHỈ

Đại Học Tương Lai (Future University) là một tổ chức giáo dục bất vụ lợi được thành lập tại Tiểu Bang Illinois Hoa Kỳ vào ngày 9, Tháng 3 Năm 2012 với Mã số là: 68407745. Đại Học Tương Lai kết hiệp với Chủng Viện Andersonville và Đại Học Leadership New York trong chương trình giảng dạy và cấp văn bằng tốt nghiệp. Mục đích là đào tạo những sinh viên với: KỸ NĂNG - NHÂN CÁCH - TRÍ THỨC cho thế giới ngày mai.

Từ một niềm đam mê của một số người, nhằm kiến tạo một thế hệ mới với kiến thức uyên bác, khả năng hòan mỹ, cùng với nhân cách trọn vẹn hầu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Và từ đó Đại Học Tương Lai (Future University) ra đời.

Giảng viên

Tin tức

Lễ Tốt Nghiệp 2016

Thiệp Mời Dự Lễ Tốt Nghiệp

Xem tiếp

Lễ Tốt Nghiệp

Năm 2016 Trường Đại Học Tương Lai đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên ( NK; 2012-2016) 11 SV Cử nhân, 9 SV Cao học và 11 SV Tiến sĩ.

Xem tiếp

Lớp Cao Học, khóa mùa xuân 2017.

Mục sư Trần Thái Sơn dạy môn Tà Giáo Học (khóa mùa xuân 2017)

Xem tiếp

Một Cách Truyền Giảng Mới Cho Giới Trẻ Tại Cần Thơ

Điểm nhấn của chương trình chính là phần kết của Tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng. Trong phần tư vấn ông đã cung cấp một cách nhìn rất tươi đẹp khi du học ở Úc, Hoa Kỳ, được sống và làm việc tại đó. Nhưng cuối cùng ông kết luận: “Đó không phải là thiên đường dù nhiều người nghĩ đó là thiên đường. Xem tiếp

Xem tiếp

Liên hệ