Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine

I Timothy 4:13


NEWS

Một Cách Truyền Giảng Mới Cho Giới Trẻ Tại Cần Thơ

Điểm nhấn của chương trình chính là phần kết của Tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng. Trong phần tư vấn ông đã cung cấp một cách nhìn rất tươi đẹp khi du học ở Úc, Hoa Kỳ, được sống và làm việc tại đó. Nhưng cuối cùng ông kết luận: “Đó không phải là thiên đường dù nhiều...

Read more