Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine

I Timothy 4:13


A Welcome from President

Từ một niềm đam mê của một số người, nhằm kiến tạo một thế hệ mới với kiến thức uyên bác, khả năng hòan mỹ, cùng với nhân cách trọn vẹn hầu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Và từ đó Đại Học Tương Lai (Future University) ra đời.

Tôn chỉ của chúng tôi là nắn đút một thế hệ không chỉ đáp ứng cho nhu cầu tâm linh sâu thẳm, mà còn để tưới mát cho trần gian khô cạn cả TRI THỨC; NHÂN CÁCH; cùng KỸ NĂNG hoàn hảo. Để trong vị trí nào họ cũng phủ đầy nơi ấy bằng sương móc thiên thượng.

Ra đời trong trong muộn màng nhưng lại nuôi dưỡng một mơ ước lâu dài cho thế hệ mai sau. Bắt đầu từ những viên gạch còn non nhưng lại ấp ủ xây nên những lâu đài rộng lớn, và khởi đi bằng những bước chân chập chững, nhưng lại khao khát khai phá một đại lộ thênh thang cho cơ đồ của Chân Lý. Đại Học Tương Lai là một nơi để kiến tạo và thành hình những con người mà qua họ dòng ân điển của Chúa có thể tuôn tràn trên dân tộc mình.

Nhân Cách - Tri Thức - Kỹ Năng = Đại Học Tương Lai