Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine

I Timothy 4:13


About us

Đại Học Tương Lai (Future University) là một tổ chức giáo dục bất vụ lợi được thành lập tại Tiểu Bang Illinois Hoa Kỳ vào ngày 9, Tháng 3 Năm 2012 với Mã số là: 68407745. Đại Học Tương Lai kết hiệp với Chủng Viện Andersonville và Đại Học Leadership New York trong chương trình giảng dạy và cấp văn bằng tốt nghiệp. Mục đích là đào tạo những sinh viên với: KỸ NĂNG - NHÂN CÁCH - TRÍ THỨC cho thế giới ngày mai.